pro_bg2
محصولاتی که نیازهای بهداشتی مردم را تامین می کند.طبق گفته WHO، این محصولات باید «همیشه، به مقدار کافی، در اشکال دوز مناسب، با کیفیت مطمئن و اطلاعات کافی، و با قیمتی که فرد و جامعه می توانند بپردازند، در دسترس باشند».

فیدرهای هوشمند

  • TAF - دستگاه بافندگی سریال فیدرهای هوشمند

    TAF - دستگاه بافندگی سریال فیدرهای هوشمند

    سری دستگاه های بافندگی تخت فیدر هوشمند، حرکت فیدر با کالسکه نیست، توسط موتور سروو به طور مستقل کنترل می شود، موقعیت فیدر دقیق تر و پایدارتر است، مسیر حرکت کالسکه بسیار کاهش می یابد، به خصوص در هنگام ساختن ساختار داخلی و جزئی ژاکارد، و ممکن است الگوهای دیگر، راندمان بافندگی بیش از 30٪ بهبود یافته است.