اخبار بازدید مشتریان شانگهای

客户工厂照片

پس از محو شدن همه گیر کووید. بسیاری از مشتریان در حال بازدید از کارخانه ما هستند. اکنون یک مشتری جدید که درگیر محصول ویژه ای است برای تأیید سفارش به کارخانه ما می آید.

مشتری شانگهای با همراهی مدیر فروش شرکت، از نخ مخصوصی که مشتری آورده بود برای نمونه برداری از دستگاه TX252C با صفحه پایین استفاده کرد.مشتری دقت مکانیکی، عملکرد هوشمند و سایر مزایای ما را بسیار تحسین کرد: بازدید مجدد پس از بازدید از کارگاه تولید، او عمیقاً تحت تأثیر محیط تولید و روند تولید منظم کارگاه قرار گرفت و درک عمیقی از طیف کامل شرکت داشت. از محصولات

بازدید مشتریان شانگهای این بار نفوذ برند TONGXING را در بازار بیشتر کرده است.

 


زمان ارسال: ژوئن-30-2022