pro_bg2
محصولاتی که نیازهای بهداشتی مردم را تامین می کند.طبق گفته WHO، این محصولات باید «همیشه، به مقدار کافی، در اشکال دوز مناسب، با کیفیت مطمئن و اطلاعات کافی، و با قیمتی که فرد و جامعه می توانند بپردازند، در دسترس باشند».

ماشین نساجی خانگی

  • دستگاه بافندگی چند سیستم نساجی خانگی TXT

    دستگاه بافندگی چند سیستم نساجی خانگی TXT

    دستگاه بافندگی تخت کامپیوتری نساجی مدل کاملاً کاربردی است، قاب دستگاه و پایه تخت سوزن از آهن داکتیل با سختی بالا ساخته شده است و طراحی ساختار پشتیبانی مثلثی معقول تضمین می کند که قاب فوق العاده بلند و پایه تخت سوزن خواهد بود. تغییر شکل نمی دهدبه طوری که دقت و پایداری در سطح بسیار بالایی باقی بماند.