پرونده مشتری

1. شرکت TOP 3 تولید ژاکت داخلی شرکت SHANGHAI KNITTING TREND شروع به استفاده از دستگاه بافندگی شانه 52 اینچی مدل جدید ما 3system کرد.

2. منطقه فروش

آسیا منطقه آفریقا آمریکای جنوبی خاورمیانه
آسیای میانه اروپا مصر هندوستان

می خواهید محصولات بیشتری داشته باشید؟